Privacy Statement Think4

Privacy Statement • Als IT partner verwerken wij (in opdracht van onze klanten) allerlei gegevens waaronder persoonsgegevens. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke verwerkingen wij doen en hoe. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Tom Smit via de email tom.smit@think4.nl of telefonisch op 088- 217 75 75

https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/dGhpbms0LW5s/62e93ba6b7588/think4-ict-beveiliging_1_20220802_165846.jpegThink4-ict-beveiliging

Privacystatement

1. Introductie

1.1 Nodig voor onze dienstverlening
Voor onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Onze positie daarin is tweeledig. We zijn zelf verantwoordelijke voor onze klantenadministratie en de persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk in het kader van de overeenkomst, een goede dienstverlening, het contact daarover en de facturatie daarvan. Als IT partner zijn wij tevens verwerker en verwerken we persoonsgegevens in opdracht van onze klanten. Dit is noodzakelijk voor een goede en zorgvuldige IT ondersteuning en het leveren van onze diensten.

1.2 Verantwoordelijk voor de gegevens
Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van klantgegevens. De opdrachtgever (onze klant) blijft verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die zij delen met ons. Wat betreft deze gegevens zijn wij slechts verwerker. Voor meer informatie over die verwerkingen kunt u terecht bij de opdrachtgever ofwel verantwoordelijke. In beide rollen handelen we in overeenstemming met de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

2.1 Waarom we uw gegevens mogen verwerken
Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Daar hebben wij als verantwoordelijke een legitieme reden voor nodig. Deze vloeit meestal voort uit de overeenkomst die we hebben afgesloten voor de dienstverlening. In enkele gevallen kan de grondslag toestemming zijn. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

2.4 Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Klantgegevens bewaren we voor de duur van de overeenkomst behoudens andere wettelijke verplichtingen. De verantwoordelijke en daarmee de opdrachtgever bepaalt de bewaartermijnen voor onze verwerkingsactiviteiten.

3. Verwerking van uw gegevens

3.1 Klantenadministratie
Wanneer u klant wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens waaronder NAW-gegevens, telefoonnummer (doorkiesnummer), privé nummer (gsm), emailadres, (administrator) wachtwoorden, gebruikersnamen, IP adres – rdp gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor onze dienstverlening en de facturatie daarvan.

3.2 Website
Op onze website worden uw IP-adres en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Hiermee kunnen wij de gebruikerservaring van de website verbeteren.

Wij maken gebruik van cookies voor het optimaliseren van de website. Een cookie is een klein bestandje dat bij het bezoeken van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. De mogelijkheid bestaat bij sommige webbrowsers het gebruik van cookies uit te schakelen.

Op de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics is onderdeel van Google en de informatie wordt daarmee verwerkt door een bedrijf in de Verenigde Staten.

3.3 Nieuwsbrief
U kunt uzelf via de website aanmelden voor de nieuwsbrief van Think4. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over ontwikkelingen die relevant zijn voor de IT-sector. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

4. Plichten AVG

4.1 Beveiliging
Al onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding. Wij geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring. Onze subverwerkers zijn in beginsel gevestigd binnen de EER. Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

4.2 Verantwoordingsplicht
Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij een verwerkingsregister en datalekregister bij.

4.3 (sub)Verwerkersovereenkomst
Wij sluiten een verwerkersovereenkomst af met onze opdrachtgevers, indien nodig. In die relatie is Think4 de verwerker. Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een auditbureau, een administratiekantoor of subverwerker. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is. Aan een subverwerker worden dezelfde eisen gesteld als aan ons in de verwerkersovereenkomst.

5. Rechten

5.1 Rechten van betrokkene
U hebt het recht om kennis te nemen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en waar wij verantwoordelijke voor zijn, het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren, het recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan de verklaring kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

5.2 Recht op klagen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen over Privacy Statement
Heeft u vragen over het Privacy Statement van Think4 of wilt u gebruikmaken van een van uw rechten? Dan kunt u contact opnemen met Tom Smit via de email tom.smit@think4.nl of telefonisch op 088- 217 75 75.

https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/dGhpbms0LW5s/62e93a369167b/tom_1_20220802_165238.pngtom_1_20220620_152500
Meer weten over email Veilig online werken? Vraag het Tom.

Tom kan je alles vertellen over de email security tool Barracuda Total Email Protection. Veilig kunnen emailen is wel zo prettig en bedreigingen van buitenaf houd je natuurlijk liever buiten de deur. Think4 helpt jouw bedrijf bij het maken van de juiste keuzes en het slim inzetten van IT oplossingen en IT security tools.

Succesvol verstuurd

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Deze klanten hielpen wij veilig online werken

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/dGhpbms0LW5s/62bec1bdec507/microsoft-partner-silver_1_20220701_114325.pngbWljcm9zb2Z0LXBhcnRuZXItc2lsdmVy
https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/dGhpbms0LW5s/62bec2430666a/microsoft-partner_1_20220701_114539.pngbWljcm9zb2Z0LXBhcnRuZXI=
https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/dGhpbms0LW5s/62becbc48d2ce/cisco-partner_1_20220701_122612.pngY2lzY28tcGFydG5lcg==
https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/dGhpbms0LW5s/62bec7300a71d/hppartnerfirstsilver_1_20220701_120640.pngaHBwYXJ0bmVyZmlyc3RzaWx2ZXI=
https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/dGhpbms0LW5s/62bec66043104/kaspersky-silver-partner_1_20220701_120312.pnga2FzcGVyc2t5LXNpbHZlci1wYXJ0bmVy
https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/dGhpbms0LW5s/62bec7855de4e/dropbox-select-reseller_1_20220701_120805.pngZHJvcGJveC1zZWxlY3QtcmVzZWxsZXI=
https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/dGhpbms0LW5s/62bec7eadf218/dropbox-business_1_20220701_120946.pngZHJvcGJveC1idXNpbmVzcw==
https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/dGhpbms0LW5s/62bec44806269/barracuda_1_20220701_115416.pngYmFycmFjdWRh
https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/dGhpbms0LW5s/62bec4e6552ba/nable_1_20220701_115654.pngbmFibGU=
https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/dGhpbms0LW5s/6548e7972a86d/neat-logo-tr.pngbmVhdC1sb2dvLXRy